Shipping's
on us!

  • "Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's
  • "Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's
  • "Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's
  • "Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's
  • "Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's
  • "Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's
  • "Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's

"Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's

"Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's

$ 1,450.00 $ 1,850.00

Quantity

Details

"Partridge" 5'6"X8'11" Zeki Muran Turkish Art Deco Rug Circa 1950's

Click here to find out moreĀ about Zeki Muran

Search our store